Η Εταιρία μας.

Υπηρεσίες.

Προϊόντα.

Επικοινωνία.

 

Η Εταιρία μας.
Υπηρεσίες.
Προϊόντα.
Επικοινωνία.

Η ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ εξειδικεύεται στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

· Μελέτη του χώρου για την εγκατάσταση των κατάλληλων κλιματιστικών και ψυκτικών μηχανημάτων – ψυκτικών θαλάμων.

 

· Αγορά και άμεση τοποθέτηση.

 

· Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση της λειτουργίας των ήδη εγκατεστημένων μονάδων.

 

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται σε επαγγελματίες και ιδιώτες, όπου απαιτείται η εγκατάσταση και συντήρηση μικρών και μεγάλων κλιματιστικών συστημάτων. Επίσης παρέχονται υπηρεσίες σε πολύπλοκα κτιριακά συγκροτήματα, με εξειδικευμένες ανάγκες στην επεξεργασία του αέρα με σκοπό τη ρύθμιση των επιπέδων υγρασίας ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου.