Η Εταιρία μας.

Υπηρεσίες.

Προϊόντα.

Επικοινωνία.

 

Η Εταιρία μας.
Υπηρεσίες.
Προϊόντα.
Επικοινωνία.

Η ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε έχει δημιουργήσει ένα τεχνικό τμήμα με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό που εξελίσσεται και  προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.

Παρέχοντας τη δυνατότητα αγοράς και τεχνικής υποστήριξης, η εταιρία αναγνωρίζει το βασικό ρόλο στις ανάγκες του επαγγελματία και του ιδιώτη καθώς και την υποχρέωση που έχει η ίδια στην επαρκούς προμήθεια ανταλλακτικών.

 

Η άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη στηρίζεται αρχικά στη μελέτη του χώρου έτσι ώστε να παρέχεται ο μέγιστος αριθμός πληροφοριών (τεχνικής, ψυκτικής και ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης) για τα προϊόντα μας και τη δική σας κατάλληλη επιλογή.

 

Στη συνέχεια εκδίδεται η οικονομική προσφορά και ακολούθως το τεχνικό τμήμα προχωρά στην οποιαδήποτε τεχνική εργασία. Η συνεργασία δεν ολοκληρώνεται με το πέρας των εργασιών αφού η συνεχής επικοινωνία μας, σας δίνει τη δυνατότητα να αναφέρετε οποιαδήποτε τεχνική βλάβη ή απορία.